สิวผด หายจริง ๆ นะครับ

สิวผด เราว่าหายจริง ๆ เลยนะครับ มันหาย ได้จริงๆเลย ผมเองได้เขียนบทความหลาย ๆ อย่าง เพื่อใหเหลาย ๆ คนที่เป็นสิวอยู่ได้หายกัน มันไม่มีทางเลย หรือว่า จะต้องการแบบไหนเราว่าการที่สิวต่าง ๆมันหายได้ นั้น มันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการไหม เราว่าแบบนี้ ก็ต้องการแบบที่ว่าหละครับ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>