มันทำให้ผมเองคิดว่าเสมอๆ ว่าจะต้องหาทางออก

ผมเองไม่รุ้่วาตัวเองจะต้องการทำแบบไหน มันเกิดขึ้นได้เร็วมากๆลย  นะครับ การทำธุรกิจต่าง ๆที่เกดิมานั้น ทำให้ผมเองได้เรียนรุ้่วาสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าไม่ดีนั้นผมเองได้คิดว่ามาทำเงตามที่้นอง ๆ ว่าต้องการมากกว่านี้เลยอิอิเราว่ามานั่ง่อานได้เลย paris white & acne pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>