วิธีรักษาสิว เราคงได้รักแล้ว

วิธีรักษาสิว เราคงไม่ไดรักกันแล้ว รเาคงไม่ไดรักกันแล้วจริง ผมเองผ่านชีวิตต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผมเองได้คิดว่าเราเองจะผ่านวันนี้ได้ไหม เหมือนเพลง ๆ หนึง่ที่ได้เขียนออกมาเพื่อให้คนหลา ยๆ คนได้เขียนและได้ฟังจริงๆ  เท่านี้ จริง ๆน ะครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่าเขาขเองจะต้องการแบบไหน  มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย มันไม่น่าจะเกิดมาแล้วเลย จะต้องการให้แบบไหนอิอิเราว่าท่านี้หละครับ

 

ผมไม่คิดว่าตัวเาเงจะผ่านมาวันนี้ได้เลยนะครับ มันไม่คิดว่าจะต้องการแบบไหน มันม่รู้เลยจริ งๆ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>