เจลว่านหางจระเข้ ผมเอง ก็คิดว่านะคัรบ

เจลว่านหางจระเข้ เราคิดว่านะครับหลาย ๆ ท่านที่อยากจะบอกว่าสิวต่า งๆมันเกิดมาเองหรือว่าเขาเองอยากจะหายได้ มันไม่มีทางหายเลยนะครับ จะบอกว่าท่านี้ผมเองก็เท่านี้จริงๆเลย จะมาวันนีหรือว่าวันไหน ผมเองไม่มทางเกิดมเาองไดอย่างไร ก็ตาามน้อง ๆ ว่าจะต้องการเท่านี้หรือว่าเท่าไหน เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>