เราเองก็ต้องการทำงานตามที่ต้องการ สิวอักเสบ

เราเองก้ต้องการทำงานตามที่ต้องการมากวก่านี้นะครับ ทางนี้เราเองก็ได้รับรู้มามาโดยตลอดว่าเขาเองไม่มีความรู้สึกอะไรเลย จะบอกว่ามาที่นี่เพ่ือให้หาความสุขให้ตัวเอง มันก็ไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมนัเกิดมาจากตัวเอง ต้องการมันก็ไม่มีทางเลย จะบอกว่าไม่ีความรู้สักมันก็ไม่มีทางเลย สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>